Cjenik usluga

Ginekološki pregled, PAPA test i ultrazvuk100,00 €
Ginekološki pregled, LBC PAPA test i ultrazvuk120,00 €
Ginekološki pregled, PAPA test i Color Doppler ultrazvuk110,00 €
Ginekološki pregled, LBC PAPA test i Color Doppler ultrazvuk130,00 €
Ginekološki pregled50,00 €
PAPA test20,00 €
LBC PAPA test40,00 €
Transvaginalni ili transabdominalni ultrazvuk50,00 €
Color doppler ultrazvuk65,00 €
Transvaginalni 3D/4D/5D ultrazvuk80,00 €
Ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda (HSSG)160,00 €
3D SIS ("saline infusion sonohysterography")90,00 €
Folikulometrija30,00 €
Konzultacija40,00 €
Drugo mišljenje uz pregled dokumentacije - ekspertiza70,00 €
Ulaganje intrauterinog uloška ("spirale")70,00 €
Ulaganje intrauterinog uloška („spirale“) + bakreni uložak120,00 €
Ulaganje intrauterinog uloška ("spirale") + hormonski uložak200,00 €
Otklanjanje intrauterinog uloška ("spirale")30,00 €
Postavljanje ili zamjena vaginalnog pesara30,00 €
Digitalna videokolposkopija ili videovulvoskopija80,00 €
Biopsija cerviksa ili vulve s PHD analizom130,00 €
LETZ: Biopsija cerviksa električnom omčicom s PHD analizom235,00-255,00 €
LLETZ: Ekscizija transformacijske zone električnom omčicom s PHD analizom315,00 €
Elektrokoagulacija cerviksa55,00 €
Uterobrush s citološkom analizom70,00 €
Aspiracija uterusa s PHD analizom145,00 €
Punkcija / incizija i evakuacija Bartolinijeve ciste / apscesa uz lokalnu anesteziju65,00 €
Marsupijalizacija Bartolinijeve žlijezde uz lokalnu anesteziju200,00 €
Odstranjenje cervikalnog polipa s PHD analizom110,00 €
Lokalna terapija: premazivanje kondiloma podofilinom20,00 €
Elektrokoagulacija kondiloma70,00 €
Ginekološki pregled u trudnoći, transabdominalni 2D ultrazvuk90,00 €
Ginekološki pregled u trudnoći50,00 €
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći60,00 €
Transabdominalni 3D ultrazvuk u trudnoći80,00 €
Transabdominalni 4D / 5D ultrazvuk u trudnoći100,00 €
"Mini anomaly scan": ultrazvuk od 11. - 14. tjedna trudnoće90,00 €
"Anomaly scan": ultrazvuk od 18. - 22. tjedna trudnoće90,00 €
Transabdominalni 2D ultrazvuk kod višeplodnih trudnoća75,00 €
Transabdominalni 3D ultrazvuk kod višeplodnih trudnoća135,00 €
Transvaginalni ultrazvuk u trudnoći50,00 €
Ultrazvučna cervikometrija30,00 €
Kardiotokografija - Ctg20,00 €
Panorama osnovni panel: trisomije 13, 18, 21, aneuploidije spolnih kromosoma, triploidije, spol530,00 €
Panorama osnovni panel + mikrodelecija 22q11.2 DiGeorge sindrom590,00 €
Panorama prošireni model: osnovni panel, DiGeorge sindrom + mikrodelecije 1p36, Angelman, Prader-Willi, Cri-du-chat690,00 €
Harmony solo: trisomija 21, spol420,00 €
Harmony trio: trisomije 21, 13 i 18, spol490,00 €
Harmony kvartet: trisomije 21, 13 i 18, plus aneuplodije spolnih kromosoma, spol520,00 €
Symphony690,00 €
Pregled i ultrazvuk dojki 60,00 €
Bris cerviksa ili uretre na aerobe40,00 €
Bris cerviksa ili uretre na Ureaplasmae i Mycoplasmae - PCR40,00 €
Bris cerviksa ili uretre na Chlamydia trachomatis (PCR pretraga)55,00 €
Kompletna genotipizacija HPV visokog i niskog rizika (PCR pretraga)100,00 €
Mikološka obrada na kvasnice40,00 €
Bris cerviksa na Neisseria gonorrhoeae (PCR pretraga)40,00 €
Bris cerviksa na Trichomonas vaginalis (PCR pretraga)40,00 €
Bris cerviksa na Herpes simplex viruse tip 1 i 2 (PCR test)80,00 €
Bris cerviksa za STD4 panel (PCR: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae,
Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium)
120,00 €
Bris cerviksa za STD7 panel (PCR: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)
200,00 €
Screening trudnica na beta-hemolitički streptokok grupe B30,00 €
Bris kavuma bakteriološki40,00 €
Uzimanje vaginalnog, cervikalnog ili uretralnog brisa15,00 €
Uterobrush s mikrobiološkom analizom85,00 €

Poliklinika Med Art | © Sva prava pridržana

info@poliklinika-medart.hr

izrada: trenutak.hr

Scroll to Top