Pravila privatnosti

POLICA PRIVATNOSTI

Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jaruščica 19, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081425154, osobni identifikacijski broj (OIB): 30710658235 (u daljnjem tekstu: Poliklinika MED ART d.o.o.) vodi osobitu brigu o sigurnosti Vaših osobnih podataka koje nam dajete korištenjem Internet stranica www.poliklinka-medart.hr.

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe glede obrade i zaštite osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika). Molimo, pažljivo pročitajte ovu Politiku.

Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali, do kojih smo došli vlastitim analizama ili koje smo o Vama prikupili iz drugih izvora, a koji su nam neophodni za postizanje određenih poslovnih svrha na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike. Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste Vi informirani, ne dijeli podatke s trećim osobama bez da Vas je o tome informiralo i zatražilo Vaš pristanak.

Putem ove Police Privatnosti želimo vas obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Nadalje, ovim putem želimo vas informirati o vašim pravima.

Ova se Politika primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vršimo u okviru našeg poslovanja, uključujući posebice u vezi s Vašim korištenjem našeg web mjesta www.poliklinka-medart.hr. Kao voditelj obrade podataka, web stranica Poliklinika MED ART d.o.o. je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. putem telefonskog poziva.

Posebno želimo naglasiti da obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam kao zaposlenici, pacijenti ili korisnici naših usluga, odnosno kao naši vanjski suradnici i dobavljači sami dali, a koji su nam neophodni za postizanje određenih ugovornih ciljeva na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike.

Uvodno treba reći kako prema tekstu Uredbe osobni podatak predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Također, pojam obrade podataka definiran je kao bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, dok nadležnim državnim tijelima (npr. HZMO, HZZO, CSS, Ministarstva, Sudovi, itd.) je obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika ili omogućiti pristup određenim osobnim podatcima korisnika. Ova Polica o privatnosti nalazi se na web stranici trgovačkog društva Poliklinika MED ART d.o.o., te se s vremenom se može mijenjati, zbog čega je poželjno da povremeno to provjerite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju zakonske ili ugovorne osnove, te iznimno Vaše privole, izričite i slobodno dane suglasnosti da nama ustupljene osobne podatke, prikupljamo i koristimo samo u svrhu i na načine određene u Izjavi o privoli i ostalim internim aktima trgovačkog društva.

Sve vrste osobnih podataka ovisno o kategoriji  pojedinca obrađuju se u sljedeće svrhe:

– za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva

– za oglašavanje i slanje promotivnih materijala

– radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;

– za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;

–  radi komunikacije s Vama

–  kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici;

–  radi analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika;

–   u druge svrhe uz Vaš pristanak. 

Na temelju Uredbe imate različita prava, o kojima Vas detaljnije obavješćujemo također u ovoj  Politici. Ako imate pitanja, primjedbi ili zahtjeva u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka, molimo, obratite nam se putem podataka za kontakt navedenih u nastavku ove Politike.

Voditelj obrade i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka.

Poliklinika MED ART d.o.o., Jaruščica 19,  Zagreb, OIB: 30710658235

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tel:01/36 95 923

Mob:099/31 30 860

osoba zadužena za obradu osobnih podataka i službenik za zaštitu osobnih podataka: dr. Dubravka Dedeić, dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije

Kako se prikupljaju osobni podaci pacijenata, potencijalnih pacijenata, dobavljača i potencijalnih dobavljača i ostalih kategorija ispitanika

Naše trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. odnosno Poliklinika  MED ART  obrađuje Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem e-maila ili internetskih socijalnih medija, telefonski, poštom ili osobno u prostorijama Poliklinike MED ART kako biste zatražili prijedloge i informacije o  uslugama koje pružamo.
 • ako vas kontaktiramo radi dostavljanja odgovora na vaš upit, ili radi dostavljanja naše ponude ili traženja vaše ponude, sve u pravcu ostvarivanja ugovorne i poslovne suradnje

Koji se podaci o Vama mogu prikupljati

Naše pojedine usluge dostupne putem Internet sadržaja omogućuju Vam izravno kontaktiranje Poliklinike MED  ART d.o.o. radi postavljanja upita i rezervacije termina tretmana u sklopu usluga koje Poliklinika MED  ART d.o.o. pruža.

Općenito kod komunikacije sa nama, obrađuju se podaci poput: Ime, Prezime, adresa ili sjedište, OIB, e – mail adresa, kontakt broj telefona, IBAN, broj računa, dok se za zaposlenike prikupljaju podaci: ime, prezime, datum i godina rođenja, JMBG, OIB, adresa boravišta/prebivališta, mjesto rođenja, ime i prezime oca/majke, državljanstvo, broj žiro računa, IBAN broj računa, broj osiguranja II stup, stručna sprema, zvanje, radni staž prije poslodavca, podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa – bolovanje/porodiljni, broj telefona, e-mail adresa, broj osobne iskaznice, a za korisnike usluge odnosno pacijente podaci: ime, prezime, datum rođenja, adresa i grad stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa, zanimanje, osobni status, podaci o prethodnim tretmanima i osobi liječnika, medicinski podaci o zdravstvenim problemima, stanjima i bolestima pacijenta i korisnika usluga te o lokalizaciji istih, podaci o prethodno pretrpljenim ozljedama i nezgodama, podaci o prethodno obavljenim operativnim zahvatima, podaci o korištenju lijekova, te eventualno drugi osobni podaci sukladno evidenciji aktivnosti obrade te za potencijalne pacijente, a za potencijalne vanjske suradnike i dobavljače kontakt podaci ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa zaposlenika i direktora/članova uprave/trgovačkog društva potencijalnih suradnika, odnosno odgovorne osobe.

Poliklinika MED ART d.o.o. prikuplja podatke o Vašem korištenju Internet stranicama www.poliklinka-medart.hr, odnosno o načinu kako i za što se iste stranice koriste. Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad Internet stranice www.poliklinka-medart.hr, i kako bismo Vam mogli pružati kvalitetne usluge, te kako bismo mogli postupati sukladno našim pravim obvezama i u skladu s našim legitimnim interesom za pružanjem i ustrajnim poboljšanjem usluga koje Vam pružamo.

Internet stranica www.poliklinka-medart.hr, koriste tzv. kolačiće. O pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja biti će rečeno više u nastavku.

Nadalje, Poliklinika MED ART d.o.o. može prikupiti podatke o vašoj geo-lokaciji. Takvi podaci mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranicama www.poliklinka-medart.hr, na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se radi unaprjeđenja naših usluga te osiguranja kvalitete usluga koju pružamo Vama. Poliklinika MED ART d.o.o. ističe kako Vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a kojim opcijama se možete slobodno koristiti.

Google karte: Za prikaz zemljovida, karata i sl. Koristimo karte s Google karata (tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ako upotrebljavate tu platformu, bit ćete izravno povezani s Googleovim poslužiteljima, a vi ćete prenijeti podatke, IP adresu, podatke o lokaciji i sve druge podatke Googleu. Korištenjem ove usluge automatski prihvaćate Googleova pravila o podacima: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics, a o kojoj platformi će se detaljnije obrazložiti kasnije.

Podaci koji se obrađuju kad se posjeti naša mrežna stranica

Kad se naša mrežna stranica upotrebljava samo u informativne svrhe, dakle kada se ne registrirate i ne dajete nam nikakve informacije, mi obrađujemo samo osobne podatke koje Vaš pretraživač prenosi na naš poslužitelj. Ako želite pregledavati našu mrežnu stranicu, prikupljamo sljedeće podatke koji su iz tehničkih razloga nužni da bi Vam se prikazala naša mrežna stranica i da bismo osigurali njezinu stabilnost i sigurnost (pravna osnova je članak 6 (1) (f) GDPR-a):

 • IP adresa
 • datum i vrijeme posjeta
 • vremenska zona/razlika od srednjeg vremena po Greenwichu (GMT)
 • sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • status pristupa/kod HTTP statusa
 • količina podataka koja se prenese u svakom slučaju
 • mrežna stranica s koje se daje zahtjev
 • pretraživač
 • operativni sustav i njegovo sučelje
 • jezik i verzija softvera pretraživača

Podaci se pohranjuju tijekom razdoblja od  sedam dana, a zatim automatski brišu.

Upotreba kolačića

Na temelju članka 6 (1) (f) GDPR-a, na našoj mrežnoj stranici upotrebljavamo “kolačiće” da bismo je optimizirali. Kolačići su male tekstovne datoteke koje Vaš pretraživač automatski kreira i pohranjuje na Vašem uređaju (npr. laptopu, tabletu, pametnom telefonu) kada posjetite našu mrežnu stranicu. U kolačiću se pohranjuju informacije koje nastaju u vezi s konkretnim uređajem koji se upotrebljava. To ne znači da Vas možemo izravno identificirati. Upotreba kolačića ima za svrhu da Vam upotreba naših usluga bude što ugodnija. Primjerice, upotrebljavamo privremene kolačiće (session cookies) kako bismo prepoznali da ste već posjetili pojedine dijelove naše mrežne stranice. Takvi se kolačići automatski brišu kada napustite našu mrežnu stranicu.

U svrhu udobnosti korištenja, upotrebljavamo i privremene kolačiće koji se pohranjuju na Vašem uređaju tijekom određenog vremena. Ako ponovno posjetite našu stranicu kako biste se koristili našim uslugama, odmah se prepoznaje da ste već posjetili našu mrežnu stranicu, koje ste unose načinili i koje postavke odabrali, tako da ne morate ponovo sve unositi.

Nadalje, upotrebljavamo kolačiće da bismo statistički bilježili i analizirali upotrebu naše mrežne stranice u svrhu optimiziranja naših usluga za Vas i kako bismo prikazali informacije posebno krojene prema Vama. Ti nam kolačići omogućuju da prepoznamo ponovne posjetitelje nakon što su već posjetili našu mrežnu stranicu. Ti se kolačići nakon određenog vremena automatski brišu. 

Većina pretraživača automatski prihvaća kolačiće. Možete namjestiti postavke svog pretraživača tako da se na Vašem uređaju ne pohranjuju kolačići ili da se pojavi obavijest svaki put kada se postavlja novi kolačić. Međutim, ako potpuno deaktivirate kolačiće, možda se nećete moći koristiti svim funkcijama naše mrežne stranice u punom opsegu.

Poveznice na druge web stranice

Ovo mrežno odredište sadrži poveznice na druge web stranice (tzv. eksterne veze). Nemamo kontrolu nad činjenicom da li su operatori drugih web stranica u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Sigurnost osobnih podataka

Osobni podaci koji se razmjenjuju između vas i nas putem naše web stranice prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka. Međutim, Poliklinika MED ART d.o.o. nema utjecaja na prijenos podataka putem Interneta i stoga ne može isključiti zlouporabu pristupa treće strane. Prijenosni podaci pohranjeni su za daljnju obradu.

Nesuglasnost s prikupljanjem / kontrolom podataka

Ukoliko nam ne dopuštate uporabu kolačića, određene značajke i stranice neće funkcionirati prema očekivanjima. Kolačići koji su već na Vašem računalu mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. Postupak možete pronaći u uputama preglednika.

Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža

Facebook: Na našim su stranicama ugrađeni dodaci društvene mreže Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, USA). Facebookove dodatke možete prepoznati po logotipu Facebooka ili gumbu “Like”.

Ako posjetite našu web stranicu s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka Facebook prenosi izravno u vaš preglednik i unosi ga na web stranicu. Putem ove integracije dodataka, Facebook prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta. Ako imate Facebook korisnički račun, prijavljeni ste na Facebook tijekom posjeta našoj web stranici ili spremite Facebook kolačiće na vašem računalu, Facebook može dodijeliti posjet vašem Facebook korisničkom računu. Ako ste u interakciji s dodacima, na primjer, klikom na „Like” gumb ili ostavljajući komentar, odgovarajuća informacija se iz vašeg preglednika šalje izravno na Facebook, u kojoj se čuva, i – ovisno o postavkama vašeg Facebook profila – može biti prikazana na vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook sprema te podatke, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite naše web stranice, ili izbrišite Facebook kolačiće.

Poliklinika MED ART d.o.o. kako bi Vam mogao pružati kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima koristi Facebook Pixel alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti na ovoj Internet stranici te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat naprijed navedenog, mogu Vam se putem društvenih mreža slati promotivne poruke i informacije koje bi prema rezultatima Vašeg pretraživanja bile prilagođene Vašim željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korištenje usluga i informiranje o uslugama o kojima na redovit način možda ne biste bili informirani, a interes čega je u unaprjeđenju Vašeg korisničkog zadovoljstva te unaprjeđenju kvalitete usluga koje Vam pruža Poliklinika MED ART d.o.o. Takvi alati mogu biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i e-poštu i mogu dopustiti poslužiteljima čitanje određene vrste podataka s vašeg uređaja i omogućiti im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, da odrede vrijeme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu vašeg uređaja.  Poliklinika MED ART d.o.o. i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe, uključujući analizu upotrebe usluga i (zajedno s kolačićima) i pružanja sadržaja i oglasa koji prilagođeni Vašim potrebama i interesima. 

Za više podataka o navedenim alatima, možete se informirati putem sljedećih linkova:

https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_rdr

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: Na našim stranicama postoje dodaci društvene mreže Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Instagramovi dodaci vas prepoznaju npr. pri korištenju “Instagram kamere”.

Ako posjetite našu web lokaciju s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Instagram šalje sadržaj dodataka izravno u vaš preglednik i uključi ga na web stranicu. Kroz ovu integraciju dodataka, Instagram prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta, čak i ako nemate korisnički profil na Instagramu, ili ukoliko trenutno niste prijavljeni na Instagram. Ti se podaci (uključujući vašu IP adresu) šalju izravno s vašeg preglednika na poslužitelj Instagrama u SAD-u i bivaju pohranjeni tamo. Ukoliko ste, međutim, prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah dodijeliti vašu posjetu našoj stranici ili klik na „Instagram”” gumb izravno na vaš Instagram račun i ta se informacija također može prikazati vašim Instagram kontaktima. Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

Isto tako, ako biste prilikom korištenja web obrazaca koji se nalaze na Internet stranici www.poliklinka-medart.hr postavili upite, zamolbe i zahtjeve na pogrešnim web lokacijama, primjerice ako biste na obrascu „pitaj doktora“ zatražili ostvarivanje Vaših prava, uvid u druge informacije ili tražili zakazivanje termina, Poliklinika MED ART d.o.o. može koristiti osobne podatke koje nam date kako bi Vas identificirali i kontaktirali radi postupanja po Vašem upitu, zahtjevu, zamolbi i sl.

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog su karaktera te nemaju status povjerljivih i provjerenih informacija

 Obrada podataka tijekom kontakta

Kada nam se obratite e-poštom, mi pohranjujemo informacije koje nam date (npr. Vašu adresu e-pošte, eventualno Vaše ime i broj telefona) kako bismo Vam mogli odgovoriti na pitanja.

Informacije koje nam date radi kontakta pohranjujemo kako bismo mogli s Vama komunicirati.

Ukoliko ste korisnik usluge Poliklinike MED ART d.o.o. od Vas prikupljamo slijedeće podatke: ime, prezime, adresa prebivališta, županija, OIB, IBAN i broj računa, broj bankovne kartice i datum isteka iste, datum rođenja, spol, fotografije, zanimanje, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa, diploma o obrazovanju, datum stjecanja diplome, ime fakulteta, stručno obrazovanje, ECTS bodovi.

Ukoliko ste zainteresirani za pružanje naših usluga od Vas uzimamo slijedeće podatke ime, prezime, broj mobitela, e-mail adresa.

Ukoliko ste naš vanjski suradnik od Vas prikupljamo podatke ime, prezime, adresa, OIB, broj telefona, e-mail adresa, IBAN računa, fotografija, stručna sprema, zvanje, radno iskustvo.

Navedene podatke od Vas prikupljamo temeljem Ugovora, Zakona i Vaše privole.

Brišemo podatke dobivene u tom kontekstu kada pohranjivanje više nije potrebno ili ograničavamo obradu prema zakonskim obvezama čuvanja informacija.

Google (Universal) Analytics

Ova mrežna stranica upotrebljava Google (Universal) Analytics, uslugu analize mreže koju daje Google Inc. s registriranim sjedištem na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Upotrebljavamo Google (Universal) Analytics kako bismo mogli analizirati i redovito poboljšavati upotrebu naše mrežne stranice. Tako dobivamo statističke podatke koji nam omogućuju da poboljšamo svoje usluge i učinimo ih zanimljivijima za Vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google je preuzeo obveze okvira EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna osnova za upotrebu Google (Universal) Analytics je članak 6 (1) (f) GDPR-a.

Google (Universal) Analytics upotrebljava tehnike kao što su kolačići – tekstovne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu – koje nam omogućuju analizu Vaše upotrebe mrežne stranice. Informacije koje se odnose na Vašu upotrebu ove mrežne stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, kada se IP adresa na ovoj mrežnoj stranici anonimizira, skraćuje se prije prijenosa unutar država članica Europske unije ili drugih potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima na Googleov poslužitelj u SAD-u prenosi potpuna IP adresa i tamo skraćuje. Anonimizirana IP adresa koju Vaš pretraživač prenese u okviru alata Google Analytics neće se spajati s drugim Googleovim podacima.

Možete i spriječiti da se podaci o Vašoj upotrebi mrežne stranice (uključujući IP adresu) koje generira kolačić prikupljaju i šalju Googleu i da ih Google obrađuje tako što ćete preuzeti i instalirati plug-in program za pretraživač dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Umjesto plug-in programa za pretraživač, možete klikom na poveznicu  spriječiti da Google Analytics ubuduće prikuplja podatke na ovoj mrežnoj stranici. Na Vašem korisničkom uređaju pohranit će se kolačić za ‘izlazak’ (opt-out cookie). Ako izbrišete svoje kolačiće, morat ćete ponovno kliknuti na poveznicu .

Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg linka:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 Primatelji osobnih podataka

Vanjski pružatelji usluga obrade podataka:

Angažiramo pružatelje usluga koji nas podupiru u pružanju naših usluga. Ti pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke u naše ime, u skladu s našim uputama i pod našim nadzorom te isključivo u svrhe opisane u ovoj politici privatnosti. Poduzet ćemo sve potrebne korake da osiguramo da Vaši podaci budu adekvatno zaštićeni u skladu sa zahtjevima zakona Europske unije o zaštiti podataka. Ako se Vaši podaci prenose u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, osiguravamo odgovarajuću razinu zaštite podataka putem odgovarajućih jamstava, kao što su takozvane standardne odredbe o zaštiti podataka koje je utvrdila Europska komisija i Rezolucija Europskog parlamenta o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (EU-US Privacy Shield).

Sigurnost podataka

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere u skladu su s trenutnim stanjem tehnike.

 Vaša prava i informacije za kontakt

Osim što imate pravo u svakom trenutku dati ili povući privolu, u skladu s važećim propisima imate i sljedeća prava:

a) Pravo na prigovor – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Poliklinike MED ART d.o.o. (kao što je npr. obrada osobnih podataka u svrhu promidžbe i prodaje, obrada osobnih podataka u interne svrhe Poliklinike MED ART d.o.o.).

b) Pravo na ispravak: ako primijetite da imamo nepotpune ili netočne podatke, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji će biti riješen u najkraćemu mogućem roku.

c) Pravo na zaborav: imate pravo na brisanje osobnih podataka ako smatrate da smo ih obrađivali protivno vašem zaštićenom interesu. Uzmite u obzir da vaše podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe. Također, postoje zakonski razlozi koji onemogućuju brisanje, npr. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, osobni podaci na računu moraju se čuvati 11 godina).

d) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako ih obrađujemo, imate pravo na pristup tim podacima i informaciji o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka i ostalim informacijama povezanim s obradom vaših podataka.

e) Transparentnost: imate pravo tražiti da vam osoba koja prikuplja vaše podatke pruži informacije i kontakte Poliklinike MED ART d.o.o., mogućnost povlačenja privole ako se prikupljaju na temelju privole, svrsi u koju će se koristiti podaci i sl.

f) Pravo na prenosivost: imate pravo zatražiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom voditelju obrade.

Prijenos osobnih podataka

Osobne podatke koje je smo prikupili povodom gornjih poslova i komunikacija, iste ne u pravilu ne dijelimo i ne prosljeđuje trećima, osim na način kako je to opisano u Pravilniku o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podatka, Evidenciji aktivnosti obrade, ovoj Politici ili u posebnim aktima ili obavijestima u vezi s prikupljanjem podataka.

Dodatno, Vaše osobne podatke možemo otkriti ako je to naša obveza po zakonu ili nalogu: sukladno nalogu pravosudnih tijela i kad opravdano vjerujemo da je otkrivanje podataka nužno kako bi zaštitili ključne interese korisnika ili drugih fizičkih osoba, spriječili nastanak štete ili u slučajevima izvršavanja zadaća od javnog interesa ili službene ovlasti.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. poduzelo je i dalje poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u sklopu poslovanja društva i Poliklinike MED ART glede prikupljanja, obrade ili korištenja podataka s ciljem zaštite tih podataka.

Takve mjere uključuju:

a) sprječavanje mogućnosti ulaza neovlaštenih osoba do sustava za obradu podataka na kojima se osobni podaci obrađuju ili koriste od strane (kontrola ulaza);

b) sprječavanje mogućnosti korištenja sustava za obradu podataka od strane neovlaštenih osoba (kontrola kroz naredbu zabrane korištenja);

c) neovlaštene osobe ne mogu čitati, kopirati, izmijeniti ili ukloniti osobne podatke tijekom njihove obrade ili korištenja odnosno nakon njihovog bilježenja/snimanja (kontrola pristupa podacima);

d) zaštita podataka sigurnosnim kopiranjem

Odgovornosti

Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno, no u tom slučaju predviđene su procedure u Pravilniku o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podatka. Trgovačko društvo Poliklinika MED ART d.o.o. do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka koje posjeduje naše trgovačko društvo.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za pojedinu konkretno naznačenu svrhu, podatke čuvamo onoliko dugo dok god se takva privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način koji jamči nepovratno brisanje.

Poliklinika MED ART d.o.o. se obvezuje obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da sa Vašim podacima postupamo nepravilno ili na nezakonit način imate pravo obratiti se našem službeniku za zaštitu podataka na prethodno navedene kontakte a ukoliko isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Ova politika privatnosti je donesena je 25.07.2022. godine u Zagrebu.

Poliklinika Med Art | © Sva prava pridržana

info@poliklinika-medart.hr

izrada: trenutak.hr

Scroll to Top